Active Solve Ninjas

Name City Citizen Leadership Actions Hours invested
1 Gautam Bangalore 19145 0.0
2 Ashish VR Bangalore 10 0.0
3 Pranav Shikarpur Bangalore 7 0.0
4 Shriya Shankar Bangalore 7 360.0
5 Anjani Sanga Ranchi 7 3.5
6 Glific - 6 0.0
7 Nishanth Alampally Bangalore 6 0.0
8 Shivan Krishnan Bangalore 6 0.0
9 Saathvik T Bangalore 6 0.0
10 Shlok Arora Bangalore 6 0.25
11 Abhinav Raut Bangalore 5 10.0
12 Aaria Krishnagopal Bangalore 5 0.0
13 Zyna Kanth Bangalore 5 0.0
14 Sai Juhith Bangalore 4 0.0
15 Kshipra Kashyap Bangalore 4 0.0
16 Rianna Cathleen Bangalore 4 0.0
17 Anushka Jayant Bangalore 4 0.0
18 Varsha Raghuwanshi Dharamshala 4 2.0
19 Simran Bhopal 3 1.5
20 Saumya bajpai Rae Bareli 2 1.0
21 Tejas Mahajan Bangalore 2 60.0
22 Kushal Rekha - 2 0.0
23 Tejas Mahajan Bangalore 2 5.1
24 Navya Mandya 1 5.0
25 Abhinav Sudhakar Bangalore 1 5.0
26 saini arti Alwar 1 0.5
27 Sangam Priya Araria 1 0.5
28 Akansha patel Rae Bareli 1 0.5
29 Rita Kumari Patna 1 0.5